• Patlamadan Korunma Dokümanı (ATEX)
    • Fonksiyonel Güvenlik
    • SIL Analizleri ve SIL Doğrulaması
    • RBI - Risk Temelli Bakım / Korozyon

FONKSİYONEL GÜVENLİK ANALİZİ VE SIL DOĞRULAMASI

FONKSİYONEL GÜVENLİK ANALİZİ VE DOĞRULAMALARI (VERİFİKASYONU)

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği” kapsamına giren hem alt seviyeli hem de üst seviyeli işletme/tesislerin mevcut proseslerinde yer alan elektrikli ekipmanların ve kurulu konfigürasyonlarının fonksiyonel güvenlik analizi ve doğrulaması yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, ekipmanların yanlış çalışmasından veya hiç çalışmamasından kaynaklı bir kazanın her an endüstriyel bir kazaya dönüşmesi tehlikesine karşı, yönetmelik gereğince kantitatif risk analizi kapsamında incelenmesi ve raporlanması gerekmektedir.    
Konuya ilişkin olarak kullanılan standartlar;

IEC 61508 – Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety/Related Systems tedarikçileri,

IEC 61511 – Functional Safety – Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector – Part 1: Framework, Definitions, System, Hardware and Application Programming Requirements ise kullanıcıları ve mühendisleri hedeflemektedir.

STANDARTLAR;

IEC 61800 5-2           Adjustable speed electr. power drive systems

IEC 61513                 Nuclear Power Plants

EN 50128                  Railway Industry (communication, signal etc.)

IEC 60601                 Medical Devices

IEC 61511                 Process Industry

IEC 50156                 Electrical Equipment for Furnaces

IEC 62061                 Safety of Machinery

ISO 26262                 Safety Standarts in Automotive Industry

Güvenilir sistemlerin kurgulanması ve analizlerinin yapılması SIL ANALİZİ ile mümkündür. Bunun için çeşitli metodolojiler de mevcuttur.

İşletmelerde mevcut sistemlerin güvenilirliği ise SIL DOĞRULAMASI (SIL VERİFİKASYONU) ile yapılmaktadır.

Yine, yeni kurulacak tesislerde güvenilir sistemlerin kurgulanması SIL DOĞRULAMASI (SIL VERİFİKASYONU) ile yapılmaktadır.

SIL doğrulaması/verifikasyonu analiz metodolojileri ile yapılamamaktadır. Bunun için kullanılan farklı programlar vardır. Bunların arasında en başarılı sonucu veren ise kendi alanında dünyanın en iyi programı olarak kabul edilen EXIDA’nın ExSILentia yazılımıdır.

Firmamız bu programı kullanmakta ve projeleri bu yazılım ile raporlamaktadır.