• Patlamadan Korunma Dokümanı (ATEX)
    • Fonksiyonel Güvenlik
    • SIL Analizleri ve SIL Doğrulaması
    • RBI - Risk Temelli Bakım / Korozyon

RBI - RİSK TEMELLİ BAKIM

Risk Temelli Bakım ve Kontrol – RBI (Risk Base Inspection)

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte yer aldığı üzere, yönetmelik kapsamına giren firmaların yaşayacakları olası bir kazanın büyük bir endüstriyel kazaya dönüşmesi riskine karşı, kantitatif risk değerlendirmesi yapmak zorundadırlar. Yapılacak kantitatif risk değerlendirmesinde, risk temelli bakım/kontrol (RBI) süreci de yer almaktadır.

Risk Temelli Bakım/Kontrol (RBI) Yöntemi;

Tanklar, reaktörler, basınçlı ekipmanlar ile boru transfer hatlarında yer alan ve ekipman bütünlüğüne zarar verebilecek riskleri tanımlar. Ayrıca işletme bünyesinde bir korozyon haritasının çıkarılmasını sağlar. RBI, tahribatsız muayene teknikleri (NDT), gözle muayene, ultrasonik muayene, manyetik parçacık ile muayene, ultrasonik muayene gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilecek riskleri belirlemekte kullanılır. Ekipmanların ömür hesapları yapılır. Bu kontrol ve denetim sürecinde; işletmede meydana gelebilecek en kötü senaryoya göre kontrol ve bakım yöntemleri tasarlanır.

Analiz yapıldıktan sonra, ekipman ve yapısal enstrümanların çalışma ömürleri artmakta, emniyet ve güvenlik sağlanmakta dolayısıyla üretim ve işletim maliyetlerine doğrudan avantaj olarak yansımaktadır.

Kullanılan standartlar;

*      British Standard BS EN 16991:2018 Risk-Based Inspection Framework

*      American Petroleum Institute API 580

*      American Petroleum Institute API 581

*      TS EN 13445 Basınçlı Kaplar – Ateşle Temas Etmeyen – Tasarım, Muayene ve deney yöntemleri