• Patlamadan Korunma Dokümanı (ATEX)
  • Fonksiyonel Güvenlik
  • SIL Analizleri ve SIL Doğrulaması
  • RBI - Risk Temelli Bakım / Korozyon

FONKSİYONEL GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Ekipmanların yanlış çalışmasından veya çalışmamasından kaynaklı risklerin meydana gelmesinden önce önlem almak gerektiği için önemlidir.

Olası operatör hataları, yazılım arızaları ve çevre kaynaklı değişimlere karşılık “düşük ve tahmin edilebilir hatalar”, GÜVENİLİRLİĞİ YÜKSEK ve SERTİFİKALANDIRILMIŞ, bağımsız çalışan ekipman ve sistemlerle giderilebilir.

Bir ekipmanın öngörülen süre ve şartlar altında, öngörülen fonksiyonunun yerine getirebilmesine GÜVENİLİRLİK denir. Bir ekipmanın güvenilirliği bakım ile artırılamaz. Bir tesis kurulurken tasarım aşamasında, riskin büyüklüğüne göre kullanılacak ekipmanın olması gereken güvenilirliği belirlenir ya da seçilir.Yüksek Güvenilirlikli Sistem

İşletmenin belirli büyüklükteki tehlikeler karşısında beklenen ve kabul edilen davranışlarıdır. Elektrik, elektronik ya da mekanik tüm ekipmanların hata yapma olasılığı vardır. Ekipmanların sıfır hata ile çalışmaları mümkün değildir.

Güvenlik Enstrümanlı Sistem (SIS-Safety Instrumented System)

Olağanüstü bir durum algıladığı anda prosesi, tesisi güvenli duruma getiren sensör, sayısal ve mantıksal modüllere, aktivatörlere veya kombinasyonlara denir.

Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL-Safety Integrity Level)

Sistemin performansını ve riskin büyüklüğünü gösterir.

SIS Neden Önemlidir?

Belirtilen koşullar ihlal edildiğinde otomatik olarak endüstriyel bir işlemi veya prosesi güvenli bir hale getirmek için,

Belirtilen koşullar izin verdiği zaman bir prosesin güvenli bir şekilde ilerlemesine izin vermek için,

Endüstriyel zararlı bir etkinin hafifletilmesinde harekete geçilmesi için kullanılır.

SIS’a Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Eğer olaylar zincirinin büyük bir kazaya yol açacağı düşünülüyorsa;

 • Böyle bir senaryoyu tespit edecek ve önleyecek sistemler ile ekipmanlardaki hata etkilerini değerlendirmek ve bu olaylar zincirini önlemek için,
 • Otomatik kontrol sistemleri hata verdiği zaman operatörün doğru ve zamanında müdahalede bulunamaması ihtimalini ortadan kaldırmak için,

SIL

Bir tesiste veya tesisi oluşturan komponentlerde ortaya çıkan risklerin ortadan kaldırılmasında alınan tedbirlerin ölçülebilmesi amacıyla 4 adet güvenlik seviyesi tanımlanmıştır.

Güvenilir sistemlerin kurgulanması SIL ANALİZİ ile mümkündür. Bunun için çeşitli metodolojiler mevcuttur. İşletmelerde mevcut sistemlerin güvenilirliği ise SIL DOĞRULAMASI (SIL VERİFİKASYONU) ile yapılmaktadır.

Fakat proseste SIL sistemi kurgulanmış ise bunun doğruluğu yine SIL DOĞRULAMASI (SIL VERİFİKASYONU) ile ölçülür. SIL verifikasyonu analiz metodolojileri ile yapılamamaktadır. Bunun için farklı programlar vardır. Bunların arasında en başarılı sonucu veren ise kendi alanında dünyanın en iyi programı olarak kabul edilen EXIDA’nın ExSILentia yazılımıdır.

Firmamız bu programı kullanmakta ve projeleri bu yazılım ile raporlamaktadır.

Verilecek eğitimlere ait "Eğitim Programı" detaylı olarak aşağıda yer almaktadır.

BİRİNCİ GÜN

1) Güvenilir Ekipmanların Tanıtılması

        SIS’ın Tarihçesi

        İlgili Tüm Standartlar

        SIS’ın Tanıtılması

        SIF’ın Tanıtılması

SIS Ekipmanları

SIS, SIF, SIL nedir?

SIF Örnekleri,

IEC 61508

IEC 61511

2) Risk Yönetiminin Temeli

Riskin Tanımı

Ölçülebilir Risk

Tolere Edilebilir Risk

Risk Azaltma

Güvenilir Yaşam Döngüsü ve Risk
SIS ve SIS’lı Olmayan Sistemlerde Risk Azaltma

3) Güvenli Yaşam Döngüsü

SIS İçeren Kazalar

Güvenli Yaşam Döngüsü Hedefleri

Güvenli Yaşam Döngüsünde IEC 61508 ve IEC 61511

Analiz Aşaması

Tasarım ve Uygulama Aşaması

İşletim ve Bakım Aşamasının Yönetilmesi

Fonksiyonel Güvenlik Yönetimi

Personel Yeterliliği

4) Güvenilir Yaşam Döngüsünün Desteklenmesi

Olasılık Kuralları

Olay Tipleri

Olasılığın Çarpılması

Hata Ağacı [Fault Tree] ve Olay Ağacı [Event Tree] 

5) Proses Tehlike Analizi [PHA]

Tehlike ve Diğer Terimlerin Tanımı

Proses Tehlike Analizi

HAZOP

Tehlike Senaryolarının Tanımlanması

6) Sonuç Analizi

Sonuç Analizi İçeriği

Sonuç Analiz Metodları

Sonuç Analiz Araçları/Programları

7) Olasılık Analizi

Olasılık Analizi İçeriği

Olasılık Analiz Metodları

 • Tahmini ve Katogorize Edilmiş
 • İstatistiksel
 • Olasılık Modellemesi

Olay Ağacı Kullanılarak Olasılık Modelleme Örneği

8) Koruma Katmanları Analizi [LOPA]

Koruma Katmanları Analizinin [LOPA] Tanımı

LOPA Diyagramları

LOPA Örnekleri

Başlatan Olay, Hata Verileri ve Hata Olasılıkları

9) Tolere Edilebilir Risk

Riski Neden Tolere Ederiz

Tolere Edilebilir Risk Konuları

Endüstriyel Kazalar

Tolere Edilebilir Risk örnekleri

10) Kalitatif ve Kantitatif SIL Seçimi

SIL Seviyelerinin Tanımlanması

Düşük Talep Mod Nedir?

Yüksek Talep Mod Nedir?

Risk Matrisi Yöntemi ile SIL Seçimi

Risk Graph Yöntemi ile SIL Seçimi

11) Güvenlik Gereksinimleri [SRS]

Güvenlik Gereksinimlerinin [SRS] Tanımı

SRS İhtiyaçları

SRS Problem ve Çözümleri

Güvenlik Gereksinimlerinin Örnekleri 

İKİNCİ GÜN

12) Güvenilir Enstrümanlarda Sistem Hataları

Hatalar

Hata Modları

Sistematik ve Tesadüfi Hatalar

Hata Oranları

Banyo-Küveti Eğrisi [Bathtube Curve]

MTTF

Hata Tahminleri

Hata Oranlarının Karşılaştırılması

13) Hatadan SIL’a Geçiş 

Hata Olasılığı

Güvenilirlik/Güvenilmezlik

Tamir Edilebilir Sistemler

Görev Süresi

Proof Testinin Etkisi

Otomatik Ayarlar

Düşük ve Yüksek Talep Modlarında Geçerli Test Aralığı

14) Tekli Sistemler 

Güvenli Blok Diyagramları

Talep Anında Hata Olasılıkları

Hata Ağacı Modeli

Markov Modeli

15) Yedeklemeli Sistemler 

Blok Diyagramlar

Vootingler [1oo1, 1oo2, 1oo3 ve 2oo3]

Konfigürasyonların Karşılaştırılması

Donanımlarda Hata Toleransları

16) SIF İhtiyaçları ve Proof Test

Proof Test Nedir?

Proof Test Ne Değildir?

Proof Test Ne İçin Yapılır?

17) Tasarım ve Doğrulamalar

Güvenli Yaşam Döngüsü

Tasarım Kavramı

Teknoloji Seçimi

Mimarinin ve Konfigürasyonun Seçimi

Test Metodunun Seçimi

SIL Doğrulamaları

18) Tasarım Detayları

Mimari Tasarım

Donanım Tasarımı

Yazılım Tasarımı

Yazılım Proses Detayları