• Patlamadan Korunma Dokümanı (ATEX)
    • Fonksiyonel Güvenlik
    • SIL Analizleri ve SIL Doğrulaması
    • RBI - Risk Temelli Bakım / Korozyon

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI (PKD) HAZIRLAMA EĞİTİMİ

30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında işyerlerinde hazırlanması gereken Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlanması, hem uzmanlık hem de sorumluluk gerektiren bir faaliyet alanıdır. Dokümanın hazırlanması çalışmalarında, yönetmeliğin gerektirdiği zorunluluk ve yükümlülükleri karşılamanın yanı sıra işletmenin özel koşullarının da dikkate alınması gereklidir. Bu nedenle doküman hazırlamak sadece bir doküman hazırlamanın ötesinde, detaylı bilgi, beceri ve tecrübe işidir.

Hem ulusal (TS EN 60079 10-1 ve TS EN 60079 10-2 en son versiyonu) hem de uluslararası standartlara (ATEX, IEC 60079 10-1 ve 10-2) uygun olarak hazırlanan eğitim programı sizlere, bizzat endüstriye ait gerçek örnek çözümleri, genellikle eğitimlerde ihmal edilen ancak yönetmelikte de bizzat yer verilen “Patlamanın Etkisinin ve Yayılma Mesafelerinin Gösterimini” sağlayan modelleme programlarına ait bilgiler ve örnek modelleme çalışmasını da sunmaktadır. Ayrıca yine yönetmelikte yer verilen ve ATEX patlamalarının %78’ine sebep olan “Statik Elektrik” konusunda NFPA-77 ve ilgili dokümanlarda yer alan bilgileri kapsamlı bir şekilde eğitim programına dahil etmiştir.

B&B Mühendislik, vereceği Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlanması Eğitimi süresince yapmış olduğu sayısız dokümanın verdiği tecrübe, bilgi birikimi ve bizzat sahada olmanın verdiği avantajı sizlere en iyi şekilde aktaracak eğiticiye sahiptir. Yaklaşık 100’ün üzerinde doküman hazırlamış ve bir rekora imza atmıştır.

(Lütfen referanslarımızı inceleyiniz)

Eğitimci Bülent BÜYÜKDOĞAN, aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)’nin de Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitmenliğini yapmıştır. ÇASGEM bünyesinde sayısız eğitim vermiş ve konuya ilişkin olarak bir çok uzman yetiştirmiştir. Ayrıca 2 dönem Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programında mevcut olan “Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama” Derslerini vermiştir. Konuya ilişkin olarak firmalara danışmanlık yapmaktadır.

Sonuç olarak; vereceğimiz “Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi" ile işletmeniz için gerekli olan patlamaların önlenmesi ve patlayıcı ortam oluşma ihtimaline karşı, çalışanların daha güvenli bir ortamda bulunmasına, işletmeniz için var olan risklerin belirlenmesinde size yön göstermiş olacaktır.

Eğitim programımız detaylı olarak aşağıda yer almaktadır.PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI EĞİTİM PROGRAMI

BİRİNCİ GÜN

1) ATEX Direktifleri, Patlayıcı Ortamlar Mevzuatı, Diğer Mevzuat ve Yükümlülükler

2) ATEX Patlamalarının Dinamiği, Tehlikelerin Anlaşılması

Yanma Kimyası ve Yangının Davranışı

Katı Sıvı ve Gazların Yanma ve Patlama Davranışları

ATEX Patlamalarının Mekanizması ve Dinamiği

Teknik Terimlerin Anlaşılması: Tutuşma (Patlama) Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), LFL ve UFL, Buhar Basıncı,  Buhar Yoğunluğu, Gaz Grubu, Sıcaklık Sınıfı v.b.

3) Patlama Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali ve Bu Ortamın Kalıcılığı (Patlayıcı Ortamların Oluşabileceği Yerlere Açık Olan veya Açılabilen Yerler de Dikkate Alınarak) İşyerlerinde Patlayıcı Ortam Oluşturması Muhtemel Kaynakların Belirlenmesi 

Patlama Tehlikelerinin Belirlenmesi

Tehlikeli Patlayıcı Ortamın Oluşma İhtimali

Yanıcı Maddenin (Gaz, Buhar, Duman, Toz gibi) Yayılma Derecesi,

Yanıcı Maddenin, Patlama Aralığı Dâhilinde Havadaki Derişimi,

Statik Elektrik de Dâhil Tutuşturucu Kaynakların Bulunma, Aktif ve Etkili Hale Gelme İhtimalleri

Tutuşma tehlikelerinin belirlenmesi

Tutuşma Özellikleri

Etkin Tutuşturma Kaynaklarının Oluşma İhtimali

Sürekli veya Sıklıkla Oluşabilen Tutuşturma Kaynakları,

Nadiren ve Çok Nadiren Oluşabilen Tutuşturma Kaynakları,

İşyerinde Bulunan Tesis, Kullanılan Maddeler, Prosesler İle Bunların Muhtemel Karşılıklı Etkileşimleri

TS EN 1127 Standardında Yer Alan 13 Adet Tutuşturucu Kaynak ve Bunların Önlenmesi Yöntemleri

Statik Elektrik Önlemleri ve KKD kullanımıPatlamanın muhtemel etkilerinin tahmin edilmesi

Alevler ve Sıcak Gazlar,

Isıl Radyasyon,

Basınç Dalgaları,

Moloz Uçuşması,

Tehlikeli Maddelerin Açığa Çıkması,

Yanıcı Maddelerin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri,

Patlayıcı Ortamın Miktarı ve Sınırı,

Tehlikeye Maruz Personelin Kullandığı Koruyucu Donanımlar

4) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Ekipmanların Uygunluğu ve Etiketleri

Sanayide Kullanılan Ex özellikli Ekipmanlar

Kategori Tanımları, Kategori-1,2,3

Ex özellikli Ekipmanlarda Etiket Okuma

Teçhizat ve Sıcaklık Gruplarının Öğretilmesi

IP Özellik Nedir, Ex Ekipmanda Nasıl Kullanılır

Ex-proof Ekipmanların Etiketlerinin Okunmasının Öğretilmesi

İKİNCİ GÜN

5) Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölge (Zone) lerin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması (TS EN 60079-10-1:2015)

Zone Belirleme ve Hesaplama Yaklaşımları

2015 Standardının 2009 Standardı İle Farkları

Hesaplama İçin 2015 Standardının Kullanımı

Standartta Yer Alan Tabloların Kullanımı

Standart Kapsamında Kullanılan Formülasyonların Anlatımı

Formüllerin Kullanılarak Zone Bölgelerinin Hesabının Yapılması

Örnek Çözümler

 

6) Patlayıcı Atmosferi Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma

Yanıcı Madde Yerine Yanıcı Olmayan Madde Kullanmak (İkame)

Havalandırma ile Ortamdan Yanıcı Maddenin Uzaklaştırılması (Mühendislik)

Havalandırmanın Etkinliği ve Verimliliği


7)
Alınması Gereken Teknik ve Organizasyonel Önlemler

Çalışanların Eğitimi

Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni

Hava İçindeki Yanıcı Maddelerin Uzaklaştırılması

Statik Elektrik Oluşumunu Önlemek İçin Kişisel Koruyucu Donanımlar

Muhtemel Patlayıcı Ortamlara Uygun ve Güvenli Ekipman ve Teçhizat

Patlama Şartları Oluşmadan Önce, Çalışanların Sesli ve/veya Görsel İşaretlerle Uyarılması


8)
Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin Azaltılması

Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri

Patlama Kapakları ve Diskleri

Domino Etkisinin Önlenmesi


9)
Örnek Çözümler ve Örnekler Üzerinde Çalışma

Sahadan Alınan Örneklerin Çözülmesi

Örneklere İlişkin Soruların Cevaplanması

Katılımcılarla Birlikte Hesaplama, Risk Analizi Çalışmaları ve Doğru Danışmanlık

Modelleme Programlarının Kullanımının Öğretilmesi

Verilen Örnekte Olabilecek Patlamanın Etkisinin Büyüklüğü

Modelleme Programlarının Sonuçları ile Değerlendirme Nasıl Yapılır


10)
Katılım Belgelerinin Verilmesi