• Patlamadan Korunma Dokümanı (ATEX)
    • Fonksiyonel Güvenlik
    • SIL Analizleri ve SIL Doğrulaması
    • RBI - Risk Temelli Bakım / Korozyon

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANININ HAZIRLANMASI

Patlamadan Korunma Dokümanı – ATEX (Atmosphere Explosive)

İşletmelerde kullanılan yanıcı gaz, sıvı, buhar, toz ve sislerin yaratacağı patlayıcı atmosferler, uygun konsantrasyonda herhangi bir tutuşturma kaynağı ile buluştuğunda patlama davranışı gösterirler. Bu durumda oluşan patlamaya ATEX (Atmosphere Explosive) patlaması denir. Mevcut işletme ve tesislerin hemen hemen bir çoğunda bu yanıcı kimyasallar mevcuttur. Bu patlama davranışının yaratacağı can ve mal kaybından kurtulmak ve işyerlerini daha güvenli hale getirmek, işyeri özelinde “Patlamadan Korunma Dokümanı”nın hazırlanması ile mümkündür.

“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanması ve dokümana uygun tedbirlerin alınması yasal bir zorunluluktur. Ancak yasal zorunluluğun ötesinde çalışanların korunması, can ve mal emniyetinin gözetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyularak, çalışanların yaşamlarının yanında, işletmenin ve üretimin de korunması gibi çeşitli mülahazalar, hazırlanacak olan dokümanın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

-      Tehlike bölgelerinin ve mesafelerinin belirlenmesi ve krokilendirilmesi,

-      Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığının hesaplanması,

-      Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma ve aktif hale gelme ihtimallerinin değerlendirilmesi,

-      Belirlenen tehlike bölgelerinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,

-      Tehlikeli sahalara girme ve çalışma koşulları,

-      Belirlenen sahalar içerisinde bulunan elektrikli ve elektriksel olmayan ekipman / enstrümanların uygunluğu,

-      Belirlenen tehlikeli sahalarda kullanılabilecek Ex ekipmanların etiket bilgileri,

-      Yönetmeliğe ve dokümana uygun olarak “Patlamadan Korunma Dokümanı Risk Değerlendirmesinin” yapılması,

-      Yönetmeliklere ve mevzuata uygunluk sağlamak için sonuç ve değerlendirmenin yapılarak dokümanda yer alması,

-      Oluşabilecek patlama etkisinin büyüklüğünün gösterilmesi,

-      Hazırlanan dokümanın firma yetkililerine teslimi ve anlatılması.

 

Kullanılan Ulusal ve Uluslararası Standartlar

-          EN 60079 10-1(2015) Patlayıcı Ortamlar - Bölüm 10-1 – Alanların Sınıflandırılması – Patlayıcı Gaz Ortamları

[Explosive Atmospheres – Part 10-1 Classification Areas – Explosive Gas Atmospheres]                 

-          EN 60079 10-2 (2015) Patlayıcı Ortamlar - Bölüm 10-2 – Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması – Yanıcı Toz Atmosferler

[Explosive Atmospheres – Part 10-2 Classification of Areas – Explosive Dust Atmospheres]       

-          EN 60079 20-1 (2012) Elektrikli Cihazlar – Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan – Bölüm 20-1 – Gaz ve Buhar Sınıflandırması İçin Malzeme Karakteristikleri – Deney Metodları ve Veriler

[Explosive Atmospheres - Part 20-1 – Material Characteristics For Gas and Vapour Classification – Test Methods and Data]

-          EN 14797 Patlama ve Havalandırma Tertibatları

[Explosion Venting Devices]

-          EN 12215+A1 Kaplama Tesisleri – Organik Sıvı Kaplama Maddelerinin Uygulanması İçin Püskürtme Kabinleri – Güvenlik Kuralları

[Coating Plants - Spray Booths For Application of Organic Liquid Coating Materials – Safety Requirements]

-          EN 50272-2 Güvenlik Kuralları – Sekonder Akümülatörler ve akümülatör Tesisatları – Bölüm 2 – Sabit Tesis Akümülatörleri

[Safety Requirements For Secondary Batteries and Battery Installations – Part 2: Stationary batteries]

-          EN 14470 Yangın Güvenliği – Muhafaza Dolapları – Bölüm 2 – Basınçlı Gaz Tüpleri İçin Güvenlik Dolapları

[Fire Safety Storage Cabinets – Part 2 – Safety Cabinets For Pressurized Gas Cylinders]

-          Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BYKHY)

-          NFPA 704 National Fire Protection Association - Standart System For The Identification of The Hazards of Materials for Emergency Response

-          NFPA 499 National Fire Protection Association - Recommended Practice for The Classification of Combustible Dusts and of Hazardous Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas.